Staking dreigt in textielsector

De sociale onderhandelingen in het paritair comité van de textielsector zijn vrijdag op een breuk uitgelopen. Vakbonden en werkgevers raakten het niet eens over een cao voor de sector.

Belga

De werkgevers van de sector - verenigd in Febeltex - kregen van de vakbonden te horen dat ze maandag een stakingsaanzegging gaan indienen, die een week later afloopt. De Belgische textielsector omvat een 1.000-tal bedrijven, waarvan de helft industriële, en stelt zo'n 40.000 mensen tewerk.

De onderhandelingen hebben betrekking op een nieuwe cao voor 2003-2004. Volgens Febeltex legden de vakbonden niet minder dan 47 eisen neer, die neerkomen op een loonkostenstijging van 9,51 procent. De werkgevers van hun kant, verenigd in Febeltex, zijn bereid een loonsverhoging van 5,4 procent toe te kennen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer