Schröder wil diep snijden in sociale stelsel

De Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder heeft in zijn langverwachte beleidstoespraak in de Bondsdag forse ingrepen aangekondigd in het sociale stelsel, met name de werkloosheidsuitkeringen. Hij riep de bevolking op de impopulaire maatregelen te aanvaarden. Niemand kan zich onttrekken aan de noodzaak van hervormingen, zei hij.

AP Ned

Onder de voorstellen van wat Schröder zijn "Agenda 2010" noemde was het beperken van het recht op een werkloosheidsuitkering tot 12 maanden voor 55-plussers en 18 maanden voor mensen onder de 55. Nu ligt het maximum op 32 maanden. Bovendien is het de bedoeling de werkloosheidsuitkeringen op ongeveer hetzelfde niveau te brengen als de bijstand.

De druk op werklozen om een baan aan te nemen moet volgens Schröder worden verhoogd. Wie passende arbeid weigert moet worden gekort op zijn uitkering. De bondskanselier wil verder het ontslagrecht versoepelen. Bedrijven met maximaal vijf werknemers moeten in staat worden gesteld mensen op tijdelijke basis in dienst te nemen.

Tegenover alle beperkingen stelde Schröder een investeringsprogramma van 15 miljard euro om de economie aan te zwengelen. Met dat geld zullen in het hele land openbare werken worden aanbesteed. De vakbeweging heeft sterk op zo'n economische impuls aangedrongen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer