Geen regeringscommissaris naar Antwerpen

De Antwerpse gemeenteraad heeft maandagavond, na een tumultueus debat, de motie van Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter, voor het sturen van een regeringscommissaris voor het Antwerpse stadsbestuur, onontvankelijk verklaard. Bij de start van de zitting nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van het volledige schepencollege, exclusief burgemeester Leona Detiège.

Belga

BR>

Dewinter daagde, tijdens een geanimeerd debat, Janssens uit om eraan mee te werken op 18 mei meteen ook gemeenteraadsverkiezingen te organiseren. De Blok-fractieleider gaf duidelijke zijn voorkeur aan voor een VLD-burgemeester, hij verkiest dat boven opnieuw iemand van de sp.a. Hij viel de fractieleider van de sp.a Patrick Janssens heel persoonlijk aan en beschuldigde er hem van betrokken te zijn bij tal van sjoemelpraktijken, onder meer in de vzw Telepolis die Janssens voorzit. Janssens antwoordde dat hij zelf op een aantal wanpraktijken gestoten was in die vzw en hij wil die ook kordaat aanpakken. Janssens profileerde zich in zijn antwoord duidelijk als kandidaat-burgemeester.

VLD-fractieleider Ludo Van Campenhout verweet het Vlaams Blok een gebrek aan inhoud en stelde dat de corruptienota die Dewinter aanbiedt maar pover is. "Wij willen een trendbreuk en daarvoor kan formateur Hugo Coveliers met zijn sterke nota wel zorgen," aldus Van Campenhout.

Na het debat merkte burgemeester Detiège op dat de vraag voor een regeringscommissaris van Dewinter wettelijk onontvankelijk is. Na wat discussie met het Blok vroeg ze de raad toch om over de onontvankelijkheid te stemmen. Die wees de motie inderdaad af als onontvankelijk.

Tenslotte werd de zitting beëindigd met de aanstelling van een waarnemend stadssecretaris, Paul Thewissen. Dat gebeurde achter gesloten deuren.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer