Coveliers terug naar af?

De drie coalitiepartners van de VLD hebben zaterdag in de vooravond nog geen nota ontvangen van formateur Hugo Coveliers. Zowel Marc Van Peel (CD&V) als lokaal sp.a-voorzitter Robert Voorhamme zeggen enkel via informele weg vernomen te hebben dat zij zaterdag wellicht een nota van Coveliers zullen ontvangen. Sp.a wil duidelijkheid over het statuut van Coveliers: is hij formateur of ook kandidaat-burgemeester?

Belga

Het rommelt dus tussen de kandidaat-partners voor het 'nieuwe' stadsbestuur. De sp.a heeft zaterdagmiddag bekend gemaakt dat Patrick Janssen kandidaat blijft voor de sjerp, in weerwil van de toegeving vrijdag om het burgemeestersambt aan de VLD te laten.

Zoals te verwachten viel stelt ook Filip Dewinter zich kandidaat voor het 'Schoon verdiep'. De kans dat Coveliers uiteindelijk burgemeester wordt lijkt dus erg klein. Temeer omdat volgens Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Van Grembergen enkel een burgemeester kan aangeduid worden buiten de gemeenteraad als er geen kandidaten zijn binnen die gemeenteraad..

Bovendien zou bij de aanstelling van een VLD-burgemeester het schepenambt voor de haven niet meer in VLD-handen vallen. Hiermee komt de erg verdienstelijke VLD-havenschepen Delwaide, voor de Antwerpse VLD dé kandidaat burgemeester, aan het eind van zijn carrière.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer