VLD-top noemt Coveliers als kandidaat-burgemeester

Voorlopig is er nog geen definitieve VLD-kandidaat voor het burgemeesterschap in Antwerpen. Vrijdagochtend schoof de Antwerpse VLD uittredend schepen Delwaide naar voren. Maar voor de partijtop is VLD-kamerfractieleider Coveliers dan weer de geschikte kandidaat.

jforier

Delwaide zou als burgemeester weinig of geen vernieuwing kunnen brengen na de kredietkaartenaffaire op het 'Schoon Verdiep'. Coveliers is een onbeschreven blad in het Antwerpse bestuur.

Uittredend schepen Ann Coolsaet van de VLD had vrijdagochtend gesteld dat uittredend schepen Leo Delwaide "de enige kandidaat van de VLD voor het burgemeesterschap van Antwerpen is".

"Wij gaan nu na of het aanbod van de sp.a voldoende ernstig is", aldus Coolsaet vrijdagochtend op de grote markt van Antwerpen enkele ogenblikken voor de aanvang van de gesprekken tussen de uittredende coalitiepartners.

Het was een evidentie dat havenschepen Leo Delwaide naar voren zou geschoven worden als kandidaat-burgemeester van Antwerpen voor de VLD. Dat zei plaatselijk VLD-voorziter van Campenhout even later. "We hebben daar niet lang over moeten praten. Delwaide is gewoon de nummer één. Hij heeft dit trouwens altijd al willen doen".

Van Campenhout is er wel nog niet zeker van of de sp.a Delwaide zal aanvaarden.