Matino Metals: werk hervat na akkoord

De arbeiders van de middagploeg bij het Lommelse bedrijf Matino Metals zullen het werk vrijdag hervatten. Dat gebeurt op aanraden van de bonden die zopas een akkoord met de directie van Matino Metals bereikten over een nieuwe communicatieprocedure.

Belga

De directie engageerde zich om voortaan een procedure in acht te nemen waarbij de syndicale delegatie vooraf voldoende geïnformeerd wordt alvorens eventuele ontslagprocedures of andere maatregelen tegen werknemers opgestart zullen worden. De directie kwam vrijdag evenwel niet terug op haar voornemen tot ontslag van een arbeider die wegens ziekte veelvuldig afwezig was, zo meldt Cammiel Stoop van het ABVV.