Prijs voor bezetters van Brugs Lappersfortbos

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) kent haar jaarlijkse 'Bosereprijs' dit jaar aan de 'Lappersfronters' toe voor hun strijd om het behoud van het Lappersfortbos in Brugge.

Belga

De prijs zal donderdag 13 maart door Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua op de algemene vergadering van de VBV aan een delegatie 'bosbezetters' worden overhandigd.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen is al meer dan dertig jaar actief in de Vlaamse bossector. Sinds haar oprichting ijvert ze voor bosbehoud, bosuitbreiding en multifunctioneel bosgebruik.