Bush, Blair en Aznar in spoedbijeenkomst over Irak

De Amerikaanse president George Bush, zijn Spaanse ambtgenoot José Maria Aznar en de Britse premier Tony Blair zullen elkaar zondag ontmoeten op de Azoren voor overleg over de Irak-crisis en het redden van hun omstreden tweede Irak-resolutie in de VN-Veiligheidsraad.

AP Ned

Op het Amerikaans-Brits-Spaanse topoverleg komt er geen oorlogsverklaring aan het adres van het regime in Bagdad. Dat heeft de Portugese premier José Manuel Durao Barroso vrijdagavond gezegd.

Tot de ontmoeting op de Portugese eilandengroep is pas besloten nu duidelijk is dat het overleg tussen de voor- en tegenstanders van een nieuwe resolutie binnen de Veiligheidsraad is vastgelopen. Bovenaan de agenda zal de vraag staan of er nog mogelijkheden zijn om een compromis te bereiken over een nieuwe Irak-resolutie die niet zal stuiten op een Frans of Russisch veto in de Veiligheidsraad en die de vereiste negen landen over de streep zal halen.

In de huidige Amerikaans-Britse ontwerp-resolutie, die mogelijk maandag in stemming zal worden gebracht, staat een aantal stringente voorwaarden waaraan Irak op korte termijn moet voldoen om een oorlog te voorkomen. Een meerderheid van de vijftien leden van de Veiligheidsraad heeft vrijdag echter aangegeven tegen een nieuwe resolutie te zullen stemmen die de VN-wapeninspecteurs niet de gelegenheid geeft hun werk af te ronden.

De Chileense president Ricardo Lagos kwam vrijdag met een nieuw voorstel waarin Irak nog drie weken tijd krijgt om aan vijf ontwapeningsvoorwaarden te voldoen. Chili is momenteel een van de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad en kreeg steun van vijf andere onbesliste leden. Het plan formuleert geen aanleiding voor een gerechtigd militair optreden. Washington wuifde het voorstel vrijwel meteen weg als "een kansloze zaak".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer