Waardeverminderingen drukken winst bij Fortis

Bankverzekeraar Fortis heeft over het boekjaar 2002 de nettowinst zien terugvallen van 2,598 miljard euro naar 532 miljoen euro. De nettowinst werd sterk gedrukt door een waardevermindering van de aandelenportefeuille. Voor het eerst in de geschiedenis van Fortis daalde de waarde van de aandelenportefeuille overigens tot onder de aanschafwaarde. Een en ander heeft de Belgisch-Nederlandse groep donderdag voorbeurs bekendgemaakt. De solvabiliteit bleef onveranderd, benadrukt Fortis. Voor gerealiseerde meerwaarden en waardeverminderingen komt Fortis uit op 1,918 miljard euro, 3 procent meer dan het jaar voordien. Het gaat om het beste operationeel resultaat in haar bestaan.

Belga

Het bankbedrijf hield goed stand in 2002, onder meer dankzij een strikte kostenbeheersing. Fortis Bank realiseerde vorig jaar een netto operationeel resultaat van 1,154 miljard euro tegenover 1,238 miljard euro in 2001. De personeelkosten werden met 3 procent teruggebracht door het vertrek van ongeveer 2.500 werknemers. De overige kosten daalden met 16 procent. In totaal zag het bankbedrijf de kosten met 9 procent dalen naar 5,168 miljard euro. De kost-inkomenratio, die de bedrijfskosten ten opzichte van de bankopbrengsten meet, daalde ondanks lagere inkomsten van 65,4 naar 64,8 procent.

Het verzekeringsbedrijf belandde door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille 616 miljoen euro in het rood. Voor gerealiseerde meer- en minwaarden noteerde de verzekeringspoot een stabiel netto operationeel resultaat van 1,047 miljard euro. Ook het bruto premie-inkomen bleef stabiel op 21,613 miljard euro. De inkomsten uit de tak 'Leven' daalden 9 procent naar 9,754 miljard euro. Vooral de inkomsten uit beleggingsgerelateerde producten - de zogenaamde tak 23 - vielen fors terug (-45 pct) als gevolg van de beursmalaise.

Voor 2003 waagt Fortis zich, gezien de grote onzekerheid, niet aan voorspellingen inzake de winstevolitie Fortis stelt een dividend van 0,88 euro per aandeel voor.