Fraude Antwerpen: VLD noemt zich ongebonden en onmisbaar

Het ontslag van de vier Antwerpse VLD-schepenen leidt tot een nieuwe crisis in het Antwerpse stadsbestuur. De Antwerpse VLD zegt dat het met dezelfde partners een nieuwe coalitie wil voortzetten, maar wil daarvoor "de meest harde garanties". Wat die garanties precies zijn, moet volgens fractieleider Ludo Van Campenhout de volgende dagen bekeken worden. Vrijdag komt de Antwerpse fractie bijeen, zaterdag volgt volgens Van Campenhout "een voltallige partijvergadering" over de kwestie. Volgens havenschepen Leo Delwaide is het stoppen van politieke benoemingen onder topambtenaren één van zijn voorwaarden voor een voortzetting van de coalitie.

Belga

De VLD wil intussen afwachten welke houding de andere coalitiepartijen, sp.a, CD&V en Agalev, zullen aannemen. Schepen Ann Coolsaet zei aan Belga dat ze het alvast niet onverstandig zou vinden, mochten de andere partijen het voorbeeld van de VLD volgen. De beslissing om ontslag te geven is volgens de vier schepen afzonderlijk geenszins een schuldbekentenis.Volgens de Antwerpse VLD is er geen sprake van individuele verantwoordelijkheid, maar "de VLD wil met deze beslissing een duidelijk en krachtig signaal geven dat het in de huidige beeldvorming onheus was om de stad te blijven besturen," legt Van Campenhout uit.

Door hun ontslag aan te bieden is er geen coalitie meer. De VLD noemt zich nu ongebonden en weet zich tegelijkertijd onmisbaar in de nieuwe coalitie. "We willen dat die coalitie tot 2006 op een krachtige manier de stad kan besturen. Volgens de ontslagnemende schepenen was er geen andere manier om de crisis te bezweren. "We moesten een sterk signaal geven. Doorgaan zou een gemiste kans zijn om de geloofwaardigheid te versterken en de disfuncties aan te pakken," aldus Ann Coolsaet. "Door het ontslag hebben we de stroomversnelling in de hand gewerkt, anders zaten we toch maar aan te modderen," zegt Leo Delwaide.

De vier Antwerpse VLD-schepenen zullen hun ontslag aanbieden op de volgende gemeenteraad. Het schepencollege dat donderdagmorgen begint , zal moeten bepalen wanneer die gemeenteraad plaatsvindt.