VLD start opstelling verkiezingsprogramma met vijf regionale fora

Een minister van ondernemerschap en een soepele regeling inzake zondagswinkelen. Dat waren twee voorstellen van Jong VLD-Haspengouw op het eerste VLD-Forum in aanloop van het verkiezingscongres van de Vlaamse Liberalen op 29 en 30 maart. De VLD startte woensdagavond in Tongeren een reeks van vijf Fora met premier Guy Verhofstadt waarin telkens één onderdeel van de Open Brief aan de Burger besproken wordt. Dat gebeurt telkens in een andere provincie onder voorzitterschap van de premier en de lokale lijsttrekker. De resultaten moeten het verkiezingscongres van eind maart voeden, waar een contract met de burger zal worden opgesteld. Het eerste thema, werken en ondernemen, behoort tot de "core business" van de VLD en leidde dus tot weinig discussie bij de 350 aanwezigen.

Belga

Verhofstadt ging dieper in op een aantal voorstellen die hij in zijn Open Brief had gelanceerd. Om het zwartwerk te bestrijden moeten de belastingen en sociale lasten op de laagste lonen herleid worden tot een laag vast bedrag. Hij stelde voor het belastingvrij minimum op te trekken naar 6.000 en 10.000 euro voor respectievelijk alleenstaanden en gehuwde of samenwonende koppels. Het belastingskrediet kan worden verdubbeld tot 1.000 euro. Voorts pleitte hij ervoor het plafond voor sociale bijdragen op 65.000 euro te brengen, het niveau dat nu geldt voor zelfstandigen. Puur rekenkundig kost de maatregel een kwart miljard euro, maar dat is volgens hem binnen de twee jaar terugverdiend doordat het aantal hooggekwalificeerde werknemers zal stijgen.

Tenslotte stelde hij voor om de sociale bijdragen voor oudere werknemers door te trekken naar alle vijftig-plussers. Dat betekent een bijkomende lastenverlaging van 70 miljoen euro drie jaar op rij. De premier zag de suggestie van Jong VLD zitten om een minister van ondernemerschap in te voeren. Nu zitten de bevoegdheden volgens hem te fel verspreid en kunnen ze in de toekomst beter samengebracht worden in één departement. Vlaams minister-president Patrick Dewael stelde dat België voortaan nog enkel moet uitvoeren wat Europa beslist, maar zeker niet meer. Het feit om de beste leerling van Europa te willen zijn, kost de Belgische bedrijven teveel, meende hij.

Professor arbeidsrecht, Roger Blanplain, vond de periode van tien jaar om te komen tot een gelijkschakeling van de stelsel van arbeiders, bedienden en zelfstandigen veel te lang. Er wordt daar reeds decennia over gepraat. Guy Verhofstadt was het daarmee eens, maar wees erop dat de gelijkschakeling op veel weerstand stuit bij de sociale partners omdat er niet aan verworven rechten kan geraakt worden. Een mogelijke oplossing kan liggen in een middenweg waarbij de overheid ook een deel van de meerkost op zich zou nemen.