"Geen meerwaarde door 3D-echografie"

Driedimensionele echografie heeft bij zwangerschapscontrole en prenatale diagnostiek in vergelijking met tweedimensionele apparatuur tot op heden geen enkele diagnostische meerwaarde.

Belga

Ouders die zich omwille van het feit dat hun gynaecoloog niet over 3D-apparatuur beschikt tekortgedaan voelen hebben het verkeerd voor. Dat stelt de Vlaamse Werkgroep Verloskunde in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

De 3D-technologie wekt hoge verwachtingen omdat het onder meer mooie plaatjes van foetale aangezichtjes toont, maar het gaat in feite om een aan talrijke beperkingen onderworpen elektronische bewerking van het 2D-beeld. Voor de arts zijn de 2D-beelden de reeële informatiedragers op basis waarvan hij zijn diagnose stelt. "Er is nog geen situatie bekend waarin een diagnose niet gesteld kan worden of gemist zou worden door het ontbreken of niet toepassen van 3D-echografie", aldus de werkgroep.