19 arbeiders Hengelhoef krijgen samen 75.000 euro

Negentien gewezen arbeiders van Hengelhoef krijgen van hun voormalige werkgever, de vzw Gezondheidszorg, opzegvergoedingen voor een totaal bedrag van 75.000 euro. Dat heeft de Hasseltse arbeidsrechtbank donderdag beslist. In totaal waren 40 gewezen werknemers, 22 arbeiders en 18 bedienden, naar de rechtbank gestapt om 2 miljoen euro te eisen als opzeg- en schadevergoedingen wegens het misbruik van ontslagrecht.

Belga

De rechtbank oordeelde dat de vordering inzake de opzegvergoeding ontvankelijk en deels gegrond was. Volgens de rechtbank waren de werknemers niet ingelicht over de manier waarop de overdracht tussen de vzw Gezondheidszorg, een dochter van de Christelijke Mutualiteiten, en de federale overheid geregeld zou zijn. Het vakantiecentrum Hengelhoef werd verkocht aan de federale overheid om er een opvangcentrum voor asielzoekers van te maken. De rechtbank oordeelde dat het niet om een gelijkaardige activiteit ging, dus was er geen sprake van een overdracht van een onderneming, maar ging het om een sluiting.

De werkgever, de CM, was overgegaan tot de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder naleving van de opzegtermijn, zodat de werknemers aanspraak konden maken op een opzegvergoeding. De vordering inzake de schadevergoeding wegens het misbruik van ontslagrecht verklaarde de rechtbank ongegrond, omdat Gezondheidszorg onmiddellijk overging tot het bijeenroepen van de ondernemingsraad. De rechtbank oordeelde dat de arbeiders niet hebben bewezen welke schade ze geleden hebben.

Voor drie beschermde arbeiders worden de beschermingsvergoeding en andere bedragen nog gepleit. Voor hen volgt een heropening van de debatten op 8 mei. "Per beschermde werknemer vragen we 60.000 tot 100.000 euro. Ze worden berekend in functie van hun jaren anciënniteit", zegt Marie-Josée Deuss, advocate van de arbeiders.

Volgens een woordvoerder van de werknemers is gerechtigheid geschied en bestaat er tevredenheid over het vonnis. Voor de 18 bedienden volgt het vonnis maandag 17 maart.