Mestschip gelost in Oostendse haven

In de haven van Oostende is het mestschip Nona gelost. Het mestschip had 1.800 ton varkensmest aan boord van Vlaamse varkensbedrijven. De Vereniging van Varkenshouders (VEVA) die het transport coördineerde, wou de mest transporteren naar Rusland, maar daar werd de mestboot geweigerd. Sedert eind februari lag de geladen mestboot terug in de Oostendse haven.

Belga

Met het lossen van de varkensmest komt nog geen einde aan het mesttransport: VEVA moet de mest binnen de 30 dagen opnieuw transporteren omdat er geen milieuvergunning voor werd verleend. Waar de mest heen zal gaan, was dit weekend nog niet duidelijk.

Volgens VEVA blijft het de bedoeling om in de toekomst nog mesttransporten te organiseren naar Oost-Europa, niettegenstaande de tegenslag met de eerste mestboot. De organisatie wacht op nieuws uit Rusland, zoals aan welke extra eisen moet voldaan worden.