Brad Pitt speelt Achilles in verfilming Trojaanse oorlog

De Duitse cineast Wolfgang Petersen begint op 1 april met zijn verfilming van de

Ilias

, het antieke heldendicht van de Griekse dichter Homerus over de oorlog van Troje. De Amerikaanse acteur Brad Pitt speelt in de film - die vermoedelijk

De Trojaanse Oorlog

zal heten - de rol van held Achilles. Een vertolkster van Helena, volgens de blinde Griekse dichter destijds de mooiste vrouw op aarde, is er nog niet.

Kdejager

BR>

Petersen, die in 1981 met de (anti-)oorlogsfilm

Das Boot

internationale bekendheid en twee Oscarnominaties kreeg, wil een oorlogsdrama maken zonder Hollywood-clichés. "In de

Ilias

is er geen strijd tussen de goeden en de slechten. De zwart-witwereld van George Bush is absoluut niet geschikt voor dit materiaal", zegt Petersen. De film gaat ongeveer 140 miljoen euro kosten. De opnamen gebeuren vooral in Europa en Marokko. De stad Troje herrijst op Malta.

De Griekse dichter Homerus leefde vermoedelijk ongeveer 800 jaar voor Christus. Zijn

Ilias

bestaat uit 16.000 verzen over de Trojaanse oorlog, een jarenlange strijd tussen de Grieken en de Trojanen. Het komt tot een hoogtepunt als Achilles, een van de grootste strijders uit zijn tijd, zijn Trojaanse rivaal Hector doodt.

Als zoon van zeegodin Thetis en oppergod Zeus was zijn overwinning weinig verrassend, al speelde in de rest van het verhaal zijn zwakke plek, de naar hem genoemde hiel, de superheld parten. Een pijl van Paris, schaker van de mooie Helena, beëindigt zijn leven. De oorlog om Troje duurde negen jaar; Petersen brengt enkel de hoogtepunten uit de heroïsche strijd in Klein-Azië.

In de schier eindeloze reeks historische films die, in het zog van het succes van

Gladiator

, dit en volgend jaar de bioscopen zullen teisteren, behandelt Petersen de "oudste" materie. Twee à drie bio-pics over Alexander de Grote en een tegen Rome optrekkende Hannibal (inclusief olifanten) zijn eveneens in de maak, evenals films over latere historische of mythologische figuren zoals koning Arthur, de Britse heldin Bodicea, de perverse Borgia's, de pausin Johanna, Luther, El Cid en Franciscus van Assisi.