Vlaamse Liga voor Mensenrechten in cassatieberoep tegen Blok-arrest

De (Vlaamse) Liga voor de Rechten van de Mens zal cassatieberoep aantekenen tegen de beslissing van het Brusselse hof van beroep in het proces tegen de vzw's van het Vlaams Blok. Dat heeft de raad van beheer van de Liga maandag in Gent beslist. Woensdag 26 februari had het (Nederlandstalige) hof van beroep te Brussel zich onbevoegd verklaard om te oordelen over de drie vzw's van het Vlaams Blok, die door de Liga en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding van pater Leman rechtstreeks gedagvaard waren voor inbreuken op de racismewetgeving.

Belga

Het hof oordeelde dat indien de feiten bewezen zouden zijn, zij onder de noemer "politiek misdrijf" zouden vallen, omdat ze gepleegd werden door een politieke partij. Volgens de grondwet is enkel het hof van assisen bevoegd voor politieke misdrijven, en daarom verklaarde het hof van beroep zich onbevoegd. De Liga voor de Rechten van de Mens heeft nu beslist zich in cassatie te voorzien tegen dat arrest. "Wij gaan niet akkoord met de beslissing van het hof", zegt Paul Pataer van de Liga. "De raad van beheer heeft vanavond met een ruime meerderheid beslist in cassatie te gaan. De juiste motivering voor ons besluit moeten we nog op papier zetten, en zal ten vroegste morgen bekendgemaakt worden."

De beslissing van de Liga betekent dat het hoogste Belgische gerechtshof nu zal moeten uitmaken of de feiten die aan de drie vzw's verweten worden inderdaad een politiek misdrijf uitmaken. Gaat het hof van cassatie akkoord met de redenering van het Brusselse hof van beroep, dan betekent dat waarschijnlijk het einde van het Blok-proces. Het zou dan immers aan het openbaar ministerie zijn om de zaak voor het assisenhof te brengen, wat niet voor de hand ligt. Indien cassatie echter het Brussels arrest verbreekt, dan moet een ander hof van beroep zich opnieuw over de zaak buigen.

Dinsdag beslist ook het Centrum-Leman of het in cassatie gaat tegen het arrest. Ook het parket-generaal van Brussel moet daarover nog een beslissing nemen.