Geen sprake van overheveling gemeentescholen in Tongeren

Het gemeentelijk onderwijs in Tongeren wordt niet overgeheveld naar een ander net. “De stad Tongeren volgt niet het voorbeeld van Sint-Truiden en Borgloon,” zo stelt schepen van onderwijs Hugo Biets.

ghouben

“Het Tongerse stadsbestuur heeft steeds geïnvesteerd in het basisonderwijs in de dorpen. Dit werd ook opgenomen in de beleidsverklaring. Hierdoor verkeren de gemeentescholen momenteel in een goede staat. De voorstanders van een overheveling halen financiële argumenten aan. Daarom enkele cijfers: in 2001 moest Tongeren 4 euro per inwoner bijpassen voor het gemeentelijk onderwijs. In andere Vlaamse gemeenten is dat driemaal zoveel, in Limburg bedroeg dit gemiddeld 6 euro.”