Schulensmeer ondergaat grondige opknapbeurt

In 1975 werd gestart met het uitbaggeren van het Schulensmeer. Na jarenlang overleg met alle betrokken partijen zal Vlaanderens grootste binnenwater op korte termijn grondig van uitzicht veranderen. Steile oevers worden afgevlakt en verstevigd, er komt een binnenhaven met aanlegsteiger, een ligweide, wandelpaden, een paaiplaats voor vissen en een rietkraag om de erg zeldzame watersnip te lokken.

ghouben

Graafmachines zijn momenteel druk in de weer in de buurt van het natuureducatief en toeristisch centrum ‘t Vloot. “Naast het bootgebouw komt er een ligweide met zitbanken en verder ook een aantal moeraseiken en essen,” vertelt hoofdtechnicus Felix Vanpassel van de Afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap.

“Om het geheel te breken wordt dat niveau met een meter verlaagd en de weide wordt volledig afgeboord met een haag van veldesdoorn.Verder komt er een wandelpad langs het meer dat toegankelijk zal zijn voor gehandicapten. Meer westwaarts plannen we een kleine binnenhaven voor boten. Aan de 75 meter lange aanlegsteiger uit tropisch hardhout kunnen 45 boten aanmeren. De steiger kost 25.000 euro en wordt volledig betaald door de Limburgse Visserijcommissie. Ook de bestaande aanlegsteiger aan de andere zijde van ‘t Vloot krijgt een opknapbeurt. Fietsen op de huidige zandpaden zal ook een stuk aangenamer worden want de bestaande fietspaden krijgen een nieuwe laag met gemalen bakstenen. De steile oevers aan het bootgebouw verdwijnen. Er komt een zachte helling van zowat 20 meter.Op het ingezaaide gras wordt een nylondoek met asfalt aangebracht, en het geheel wordt tenslotte met een laagje teelaarde afgewerkt. Het is een milieuvriendelijke manier om de dijken te verstevigen, want het gras zal door dat doek groeien.Enkel het nylon zal na verloop van tijd overblijven.”

Het Schulensmeer en de omgeving ervan staan bekend om hun rijke fauna en flora. Er werden al meer dan 225 vogelsoorten waargenomen, maar blijkbaar kan het nog beter.Felix Vanpassel: “Het slib van de vijver Lenaerts wordt momenteel geruimd. Dat zand wordt gebruikt om de steile oevers af te vlakken. De vissers zullen veel gemakkelijker hun lijntjes aan het water kunnen uitgooien. Naast de vijver komt er een paaiplaats voor vissen, en tussen deze twee waterpartijen en het Schulensmeer komt er een 300 meter lange rietkraag. De zeldzame watersnip maar ook de rietgors en de karekiet zullen er hopelijk ongestoord kunnen broeden.Op het grootste eiland in de pijpenkop zullen alle treurwilgen verdwijnen. Om er een koppeltje visarenden te lokken, zal er een kunstnest geplaatst worden.”

In een tweede fase zullen aan de westzijde alle struiken worden gekapt om zo het eeuwenoude akkerland te herstellen. In het zanddepot aan de zuidzijde van de grote plas broeden de zeldzame oeverzwaluwen die op belangstelling van Engelse natuurliefhebbers mogen rekenen.

Daar bevindt zich momenteel de dierenstal die een stukje verplaatst zal worden.Verder komt er een dijk van maximaal 1,5 meter hoog om de woningen van Schulen tegen overstromingen te beschermen.