Kortessem: Nieuw reglement op milieubelasting

Kortessem gaat over tot de invoering van een nieuw reglement op de milieubelasting. Daar waar in 2002 elk gezin nog 146 euro moest betalen voor de belasting op riolering en huisvuil, wordt dit bedrag in 2003 verlaagd tot 85 euro. Het gratis pak van 20 huisvuilzakken per gezin en per jaar verdwijnt wel.

ghouben

Verder wordt een nieuwe belasting van 36 euro per jaar geheven op het gebruik van de groene GFT-container. Deze belasting wordt geïnd via stickers. Gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar krijgen een gratis pak van 10 huisvuilzakken, waarde 12,5 euro.

De raad gaf meerderheid tegen oppositie zijn goedkeuring voor de begroting 2003. De totale uitgaven lopen op tot boven de 8,5 miljoen euro. Opvallend daarbij is de sterke stijging in personeelskost van 8,15% in vergelijking met 2002 en de meevallende inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing.

Daarenboven ontvangt Kortessem 1.226.646 euro van het Vlaams Gemeentefonds.Dat is 411.738 euro meer dan in 2002. De gemeentelijke tussenkomst in de politiezone Borgloon bedraagt 433.554 euro. De overdracht naar het OCMW stijgt met circa 29.000 euro tot 593.944 euro. De totale gemeentelijke tussenkomst in de Kortessemse kerkfabrieken bedraagt circa 170.000 euro.

De totale leningslast voor Kortessem bedraagt momenteel 15 miljoen euro. Volgens Ernest Eckelmans (CD&V) steeg de belastingdruk in 10 jaar tijd met 125%, daar waar de inkomsten in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld zijn.