Erkenning voor 12 pijnklinieken

De pijnklinieken in ons land kunnen een officiële erkenning aanvragen. Die erkenning brengt voor twaalf ziekenhuizen een totale overheidstoelage van vier miljoen euro met zich mee. Voor Limburg vragen alvast het Virga-Jesseziekenhuis in Hasselt en het ZOL (Ziekenhuis Oost- Limburg) in Genk een erkenning aan als multidisciplinaire pijnkliniek.

ghouben

Vanaf 1 juli worden de middelen verdeeld. “De overheid heeft 4 miljoen euro voorzien om twaalf centra te financieren,” zegt dokter Kris Vissers, coördinator van de pijnkliniek in Genk en secretaris van BPS, de ‘Belgian Pain Society’.

“Dit is een druppel op een hete plaat. Maar een begin van erkenning dat een multidisciplinair centrum de levenskwaliteit voor een heleboel mensen kan verbeteren. Spijtig is dat maar een beperkt aantal patiënten gebruik kan maken van die subsidies.We zullen dus zelf moeten gaan selecteren. Iedereen die een pijn heeft die minstens een zestal maanden aanhoudt, kan in aanmerking komen voor een evaluatie en eventueel een behandeling in ons pijncentrum.”

Het kabinet van Frank Vandebroucke, minister van Sociale Zaken, bevestigde gisteren dat er na twee jaar overleg eindelijk erkenningsvoorwaarden op papier staan, dat de erkenningsprocedure voor 1 juli achter de rug is en dat dan ook de subsidies verdeeld worden.

In Genk is de pijnkliniek op de André- Dumontcampus van het ZOL opgericht in 1995. In het Virga- Jesseziekenhuis in Hasselt bestaat de pijnkliniek officieel sinds eind 2001.