ACLVB geeft groen licht voor Vlaams sociaal akkoord

Het ACLVB geeft groen licht voor het Vlaams sociaal akkoord 2003 en 2004. Dat heeft de liberale vakbond dinsdag bekendgemaakt. De Vlaamse sociale partners bereikten in januari een ontwerp voor sociaal akkoord. De Vlaamse regering engageerde zich om voor het globaal akkoord 100 miljoen euro uit te trekken.

Belga

Het Vlaams ACLVB kan zich in dit voorstel terugvinden wegens de verlenging van de maatregelen uit het akkoord 2001-2002 (onder meer aanmoedigingspremies voor zorg- en opleidingskrediet), het invoeren van opleidingscheques, het honoreren van het impulsprogramma voor kinderopvang en het doorvoeren van het diversiteitsbeleid. De vakbond kan zich ook vinden in de werkgeversvoorstellen rond opleidingssteun, starterspremies en schenkingsrechten