Aantal volledig werklozen daalt in Vlaanderen

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in België is vorige maand lichtjes (met 163 eenheden) gestegen in vergelijking met januari. In tegenstelling tot Brussel en Wallonië daalde de werkloosheid in Vlaanderen. In Vlaanderen waren er in februari 2.538 volledig uitkeringsgrechtigden minder dan in de eerste maand van 2003. Zowel in Wallonië (+ 1.258) als in Brussel (+ 1.443) was er een stijging.

Belga

België telde vorige maand 398.309 uitkeringsgerechtigde werklozen (147.559 in Vlaanderen, 189.606 in Wallonië en 61.144 in Brussel). Het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen steeg in vergelijking met een jaar geleden met 9,4 procent. Deze stijging doet zich voor in elk gewest. Vooral bij de mannen was er een zeer gevoelige stijging (+ 13,2 procent).

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 10,0 procent, de vrouwelijke op 14,1 procent. De totale werkloosheidsgraad bedraagt 11,8 procent, 1 procent hoger dan in februari 2002. De jeugdwerkloosheid (minder dan 25 jaar) daalde deze maand met 1.115 eenheden (enkel in Brussel was er een stijging) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van februari vorig jaar stijgt de jeugdwerkloosheid met 12,5 procent. "De jeugdwerkloosheid stijgt dus sneller dan de werkloosheid in het algemeen: dit toont aan dat de inspanningen voor de jongeren voortgezet en zelfs versterkt moeten worden", aldus federaal minister van Tewerkstelling, Laurette Onkelinx.

De langdurige (meer dan 2 jaar) werkloosheid steeg ten opzichte van vorige maand lichtjes en daalde met 1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.