1 op 5 gemeenten verhoogt belastingen

Boven op de verhogingen van de voorbije jaren, is één op de vijf Vlaamse gemeenten ook dit jaar van plan de gemeentelijke belastingen nog eens te verhogen. De bedrijfswereld is daarvan steeds weer de klos, zeggen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Vlaamse Kamers van Koophandel. Intussen is de Vlaamse werkloosheid fors opgelopen en ging dit jaar al een record-aantal bedrijven failliet. VEV en Kamers van Koophandel uiten zware kritiek op Vlaamse en federale regering

AP Ned

Uit de enquête van de patroonsorganisaties blijkt dat 57 gemeenten of 19 procent van de Vlaamse gemeenten dit jaar hun opcentiemen op de personenbelasting of op de onroerende voorheffing verhogen. Met de opcentiemen op de onroerende voorheffing loopt het vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de spuigaten uit. Het VEV en de Kamers nemen het niet dat de gemeenten steeds weer de oplossing voor hun problemen zoeken in hogere belastingen, liever dan intern te besparen. Maar tegelijk halen ze fors uit naar de federale en de Vlaamse overheid, omdat die de gemeenten met steeds meer taken en verplichtingen opzadelen. In één adem pleiten de werkgeversorganisaties ervoor 'als geste' alvast de belasting op drijfkracht af te schaffen, hoewel die voor heel wat gemeenten een enorme inkomstenbron is.

De zware kritiek op het overheidsbeleid komt net op een ogenblik dat ook andere economische barometers op storm wijzen. Zo begint de economische terugval zich volop af te tekenen in de werkloosheidscijfers, aldus minister Landuyt. Vorige maand daalde de Vlaamse werkloosheid weliswaar in vergelijking met januari, maar op jaarbasis zijn er liefst 9,2% werkzoekenden méér. Bovendien tekende het bureau voor handelsinformatie Graydon tijdens de eerste maanden van dit jaar het hoogste aantal faillissementen in vijf jaar op. Daardoor gingen nog eens 5.100 banen verloren.