Vogelpest: toezicht voor 22 bedrijven

Omwille van de vogelpest, die momenteel in Nederland woedt, zijn 22 Belgische pluimveebedrijven onder verhoogd toezicht geplaatst. Daaronder bevinden zich ook enkele Limburgse bedrijven in de grensstreek met Nederland. Verhoogd toezicht houdt onder meer in dat er geen buitenstaanders worden toegelaten, de dieren in afzondering moeten blijven en producten het bedrijf niet mogen verlaten. Ook zijn de hoogste hygiënenormen van kracht. De strenge bewakingsperiode duurt 21 dagen.

AP Ned

Intussen zijn in ons land alle markten, prijskampen, tentoonstellingen en andere verzamelingen van pluimvee voor onbeperkte tijd verboden. In- en uitvoer van kippen en eieren tussen Nederland en België zijn stilgelegd, en alle pluimveebedrijven zijn aangemaand elk contact met de buitenwereld zoveel mogelijk te vermijden. Voor de sector in ons land dreigt een enorm verlies als de dodelijke vogelziekte ook hier toeslaat: het kippenbedrijf in ons land - voor 95 procent een Vlaamse aangelegenheid - is ongeveer 500 miljoen euro (20 miljard frank) waard.