Europese burger oordeelt erg kritisch over Verenigde Staten

Een opmerkelijk groot percentage van de Europese burgers staat erg kritisch tegenover de rol van de Verenigde Staten in de grote internationale dossiers. Wat de strijd voor het milieu betreft, is 57 procent van de Europese bevolking ervan overtuIgd dat de VS hier een negatieve invloed heeft.

Belga

Eén en ander blijkt uit de jongste Eurobarometer die vandaag werd vrijgegeven. Voor het eerst werd er ook een vraag over de rol van de VS in wereldzaken opgenomen. Spijtig genoeg werden de gegevens niet per lidstaat opgesplitst. De enquêteurs vroegen in oktober en november 2002 telkens 1.000 burgers in de 15 lidstaten hoe ze in een vijftal domeinen de actie van de VS beoordeelden. Alleen wat de strijd tegen het terrorisme betreft, was er een meerderheid (54 procent) die de VS een positieve quotering gaf.

Wat de groei van de wereldeconomie betreft, bedraagt de positieve score slechts 38 procent. Dat de VS een positieve bijdrage aan de wereldvrede leveren, gelooft slechts 32 procent van de Europese bevolking en slechts 20 procent is van mening dat Amerika iets positiefs doet om de armoede uit de wereld te helpen. Wat het milieu betreft, daalt die positieve evaluatie tot 16 procent.