Saddam Hoessein belooft Irakezen de zege

De Iraakse president Saddam Hoessein denkt dat de Irakezen een confrontatie met de Verenigde Staten "zegevierend" zullen afsluiten. Dinsdag probeerde hij in een boodschap op de Iraakse staatstelevisiezender zijn volk moed in te spreken door hen de hemel in te prijzen en de Verenigde Staten verbaal te kleineren. "Dankzij het geloof zullen jullie zegevieren. Jullie zijn rechtvaardig tegenover het valse, deugdzaam tegenover de ondeugd, eerlijk tegenover de verraderlijken en trouwe strijders van de Jihad tegenover de omkoopbaren en agressievelingen", zo sprak hij de Iraakse bevolking ter gelegenheid van het islamistische nieuwjaar toe. De Iraakse leider zei dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten overwonnen zullen worden.

Belga

Zijn boodschap was doorspekt met citaten van de moslimprofeet Mohammed. "De vrucht van uw geloof en geduld zal ervoor zorgen dat jullie uw vijand overwinnen. Dankzij God zullen jullie, gelovigen, de tiran en zijn lakeien klein krijgen", vervolgde Saddam Hoessein. In deze toespeling op de Verenigde Staten stelde hij nog dat "de tiran van ons tijdperk denkt dat hij God is en zich inbeeldt de mensen tot slaven te kunnen omvormen en zich meester te kunnen maken van hun beslissingen, hun vrijheid en hun basiskeuzes".

De Verenigde Staten hebben intussen al tienduizenden militairen in de Golfregio gestationeerd met het oog op een oorlog in Irak. Ze voeren ook de druk op de VN-Veiligheidsraad op om een tweede resolutie aan te nemen die het gebruik van geweld tegen het land toestaat omdat het massavernietigingswapens bezit.