Nederland versoepelt vervoersverbod pluimvee

Het vervoer van pluimvee in Nederland wordt vanaf vandaag/dinsdag weer beperkt toegestaan. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Landbouw bekendgemaakt. Vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders mogen sinds middernacht rechtstreeks naar een slachthuis worden gebracht om te worden geslacht. Eendagskuikens mogen ook rechtstreeks worden afgevoerd naar een bedrijf waar geen ander pluimvee aanwezig is. Deze regelingen zijn uitzonderingen op het algehele vervoersverbod dat afgelopen zaterdag is ingegaan bij onze noorderburen en gelden uitsluitend buiten de 10-kilometerzones rond de mogelijk besmette bedrijven. De versoepeling komt er om redenen van dierenwelzijn, zegt Landbouwminister Kees Veerman.

Belga

De kuikens zullen elke week klinisch worden onderzocht op vogelpest. Het vervoer van vleeskuikens, eenden, kalkoenen en parelhoenders is enkel toegestaan als er een gezondheidsverklaring kan voorgelegd worden, die ondertekend is door een dierenarts. De wagen met het pluimvee mag slechts op één bedrijf worden geladen en moet rechtstreeks naar de slachterij. Op een aantal bedrijven in Gelderland heerst een ernstige verdenking van vogelpest bij pluimvee. In verband met deze verdenking zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder een algeheel verbod om binnen Nederland pluimvee, broedeieren en pluimveemest te vervoeren. Die regeling is sinds dinsdag 00.00 uur versoepeld.