Dutroux: "polycriminele bende" (burgerlijke partijen)

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Luik heeft zich ook dinsdag gebogen over de zaak Dutroux. De voormiddag werd gewijd aan de pleidooien van de raadslieden van de burgerlijke partij Laetitia Delhez, de meesters Beauthier en Fermon. Volgens de advocaten behoren de verdachten tot een criminele bende gespecialiseerd in uiteenlopende criminele praktijken gaande van mensenhandel, drugshandel, handel in valse papieren, over wapens en wagens tot ontvoeringen en gijzeling van minderjarigen. De meesters Fermon en Beauthier staafden deze stelling aan de hand van verklaringen van verscheidene getuigen over de banden tussen de verdachten. Zo citeerden de advocaten Michèle Martin die verklaarde dat Dutroux, Nihoul en Lelièvre een prostitutienetwerk wilden op poten zetten met jonge vrouwen uit het oostblok.

Belga

De raadslieden van Laetitia pleitten voorts, zoals voor de raadkamer, dat Michel Nihoul een rol speelde in de ontvoering van het meisje. De advocaten vragen dat ook Nihoul naar assisen zou worden verwezen voor de ontvoering en gijzeling van Laetitia.

Dinsdagnamiddag pleiten de raadslieden van de familie Marchal, meesters Hissel en Marichal. Zij bepleiten de verwijzing van Marc Dutroux, Michel Lelièvre, Michèle Martin en Michel Nihoul naar assisen maar ook voor de verwijzing van 13 andere personen zoals een café-uitbater uit Blankenberge. De advocaten zeggen ervan overtuigd te zijn dat ook hij deel uitmaakte van het "polycriminele netwerk". "Ons pleidooi wordt een vervolg op dat van meesters Beauthier en Fermon. Men zal Nihoul naar assisen moeten verwijzen", verklaarde meester Marichal voor de aanvang van de zitting.

Na de pleidooien van meesters Marichal en Hissel zal Paul Marchal het woord nemen. Omdat de KI maandag besliste hem geen tolk ter beschikking te stellen, kondigde Paul Marchal aan dat hij een brief zal voorlezen in het Frans.