Terrorismebestrijding is voor Belgen hoofdtaak Unie

Voor de Belgische bevolking is de strijd tegen het terrorisme momenteel de belangrijkste taak van de Europese Unie. Op de tweede plaats komt de strijd tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel, op de derde plaats vrede en veiligheid in Europa. Dat blijkt uit de Eurobarometer, die vandaag/dinsdag werd vrijgegeven en waarvan het enquêtewerk in oktober en november vorig jaar gebeurde.

Belga

Op het Europees prioriteitenlijstje van de Belgen staan vervolgens: strijd tegen werkloosheid, strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, de voedselkwaliteit en zorg voor het leefmilieu. In vergelijking met de vorige Eurobarometer lijkt het erop dat het onveiligheidsgevoel van de Belgen is toegenomen. Toen stonden de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad slechts op de vijfde en zesde plaats. Vrede en veiligheid stonden toen op nummer 1. Opmerkelijk is bovendien dat de Belgen slechts matig tevreden zijn over de wijze waarop de Europese Unie de strijd tegen terrorisme en misdaad klaart. Terwijl terrorismebestrijding op de 1ste prioriteitenplaats staat, prijkt ze slechts 12de inzake doeltreffende aanpak. De georganiseerde misdaad staat op de 13de plaats inzake doeltreffendheid en de werkloosheid op nummer 14.

Het minst tevreden zijn de Belgen over de manier waarop de Unie de clandestiene immigratie aanpakt. Het meest tevreden is de Belgische Jan Modaal over de wijze waarop de Unie de euro invoerde.