FAVV beslist maandag over maatregelen vogelpest

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist maandag of er eventueel maatregelen moeten worden getroffen in België, na het mogelijk uitbreken van de klassieke vogelpest in de Nederlandse provincie Gelderland.

Belga

Volgens de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders is de erg besmettelijke virusziekte vrijwel zeker uitgebroken in twee pluimveehouderijen in de buurt van Barneveld, en mogelijk in nog vier andere bedrijven. Er is een schutskring ingesteld van tien kilometer waarbinnen pluimveemest, eieren noch pluimvee mogen worden vervoerd. In heel Nederland geldt een exportverbod voor levende kippen en broedeieren.

Het FAVV is al begonnen met het natrekken of er ondertussen vanuit Nederland levende dieren België zijn binnengebracht, hetzij naar pluimveebedrijven, hetzij naar slachthuizen. Daarnaast wacht het FAVV op de bevestiging van onze Noorderburen of het zeker om de klassieke vogelpest gaat. "Maandag zal vaststaan of er al dan niet maatregelen moeten worden getroffen", aldus Houbaert.

De ziekte treft vooral pluimvee en houdt geen onmiddellijk gevaar in voor de mens. Ze kan grote schade aanrichten aan de pluimveestapel, weet de FAVV-woordvoerder.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer