Vlaanderen Leefbaar treedt toe tot Liberaal Appel

De politieke beweging Vlaanderen Leefbaar, een West-Vlaamse afscheiding uit het Vlaams Blok, treedt toe tot het Liberaal Appel van Ward Beysen, zo hebben beide donderdag bekendgemaakt. Vlaanderen Leefbaar telt naar eigen zeggen een 200-tal leden en heeft de verzekering gekregen de eigen Vlaams-nationalistische identiteit te kunnen behouden.

Belga

De initiatiefneemster van Vlaanderen Leefbaar, Marleen Denecker, maakt voortaan deel uit van de Raad van het Liberaal Appel. Denecker was voorzitter van de Vlaams Blok-afdeling Beernem-Oostkamp, tot ze de partij in september 2001 verliet uit ongenoegen met de werking van het Vlaams Blok. In maart 2002 richtte ze Vlaanderen Leefbaar op, samen met het Brugs gemeenteraadslid Lucien Decoorne.

Denecker verklaarde dat Vlaanderen Leefbaar ook gesprekken heeft gehad met de lijst Blauw van Leo Goovaerts, maar dat de achterban een aansluiting bij het Liberaal Appel verkoos. Volgens haar wil Ward Beysen alle rechtse krachten in Vlaanderen bundelen. Momenteel is er geen rechtse Vlaamse partij meer, aldus nog Denecker.

Het Liberaal Appel verheugde zich donderdag over de "verdere uitbreiding van zijn werking tot in West-Vlaanderen". Het illustreert dat het actieterrein van het Liberaal Appel zich uitstrekt over heel Vlaanderen, luidde het nog.