Blootstelling aan lood kan delinquentie verhogen

inderen die aan lood zijn blootgesteld lopen meer kans misdadig gedrag te ontwikkelen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waarover is bericht in het jongste nummer van het vakblad Neurotoxicology and Terotology.

Belga

Herbert Needleman van de Universiteit van Pittsburgh onderzocht 194 jongeren die door de jeugdrechtbank van Allegheny County in Pennsylvania waren veroordeeld. Hij vergeleek ze met 146 niet-delinquente jongeren uit middelbare scholen in Pittsburgh, dat in dezelfde staat is gelegen.

De vorser ontdekte dat de delinquente jongeren een significant hoger loodgehalte in hun beenderen hadden dan de jongeren in de controlegroep. Het is meteen het eerste bewijs dat blootstelling aan lood hoger is bij veroordeelde misdadigers.

Het sluit ook aan bij groeiende aanwijzingen over de band tussen lood en mentale plus gedragsproblemen bij jongeren. "Deze studie brengt verdere aanwijzingen dat delinquent gedrag ten dele kan zijn veroorzaakt door blootstelling aan lood tijdens de jeugd", aldus Needleman.

In 1996 publiceede Needleman reeds een studie waaruit bij driehonderd jongeren uit Pittsburgh bleek dat degene met relatieve hoge gehaltes aan lood in het beendergestel meer anti-sociaal gedrag zoals vandalisme riskeren vertonen. Nog eerder toonde de vorser aan dat dergelijke jongeren neigen een lager IQ te hebben, korter aandacht kunnen schenken aan iets en minder taalvaardig zijn.