Michel werkt aan eigen vredesinitiatief voor Irak

"In tegenstelling tot andere landen heeft België de bruggen met Irak nooit opgeblazen. We hebben nog steeds een open lijn met Tareq Aziz en de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken. Binnen het kader van de Verenigde Naties zullen we die contacten desgevallend valoriseren. Immers, minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel wil alle middelen uitputten om een vreedzame oplossing te bewerkstelligen."

Belga

Dat verklaarde de woordvoerder van de minister Jean-Philippe Rousseau maandagmiddag op de vraag of Michel nieuwe initiatieven richting Irak plant. Na zijn optreden zondag in "Controverses" van RTL-TVi, waar Michel fel uithaalde tegen de Amerikaanse aanpak van de crisis, deed het gerucht de ronde dat de Belgische diplomatie aan een eigen initiatief werkt.

Volgens Rousseau wordt aan zo'n initiatief al geruime tijd gewerkt, maar of er uiteindelijk iets van komt, is nog niet beslist. Het Belgisch activisme in de Iraakse kwestie is niet nieuw. In maart vorig jaar eiste België dat het thema op de Europese top van Barcelona kwam.

Onder Britse druk blokte de Spaanse premier José-Maria Aznar elke discussie echter af. Het was, aldus premier Guy Verhofstadt in Barcelona, "de kortste gedachtenwisseling over Irak die ik ooit meemaakte".

Recent speelde België ook een 'non-paper' over Irak aan het Griekse voorzitterschap door. Dat diende als basis voor het ontwerp van gemeenschappelijk EU-standpunt van het Griekse voorzitterschap. Dat document kreeg de titel 'Food for Thought' mee. Vorige week ontmoette Michel de Zuid-Afrikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Aziz Pahad. Die is speciaal belast met de relaties met Irak. Zoals bekend is Michel een van de weinige Europese ministers van Buitenlandse Zaken die de afgelopen maanden nog de Iraakse vice-president Tareq Aziz ontmoette.