CD&V: rol van regering in dossier-Swissair niet verdoezelen

"De cruciale rol die Swissair in het dossier heeft gespeeld, was de belangrijkste oorzaak van het faillissement van Sabena. Maar het Zwisters wangedrag mag het falen van de Belgische regering en de andere actoren niet verbergen". Dat zegt CD&V-kamerlid en commissaris van de Sabena-onderzoekscommissie Servais Verherstraeten in een reactie op het rapport van Ernst&Young over Swissair.

Belga

De christen-democraat wijst erop dat onze regering eind 2000, begin 2001 al op de hoogte was van de problemen bij Swissair. "Toch is ze in Swissair blijven geloven en is ze de maatschappij blijven volgen, waardoor ze blindelings op een muur gelopen is." Hij wijst ook nog op het "nefaste" Hotel-akkoord en stelt dat de regering Swissair niet hard genoeg heeft aangepakt toen bleek dat het bedrijf zijn verplichtingen niet nakwam. "Andere maatschappijen zoals Air Littoral hebben wel hun geld gekregen. Sabena niet, ook al blijkt dat er nog genoeg geld in kas was".