Vaticaans handboek moet kerkelijk erfgoed helpen behouden

Het Vaticaan heeft wereldwijd alle Bisschoppenconferenties een 700 pagina's tellend handboek toegestuurd over het culturele erfgoed van de Kerk. Met dit initiatief wil de nog jonge Pauselijke Commissie voor de Culturele Goederen van de Kerk de lokale kerken een instrument in handen geven om zich sterk te maken voor het behoud van de kerkelijke kunst, historische documenten, boeken en alles wat musea aan kerkelijk erfgoed bezitten.

Belga

In het handboek wordt onder meer de noodzaak van het inventariseren en in kaart brengen van kerkelijk erfgoed onderstreept. Het handboek wil wereldwijd bijdragen aan de versterking van het kerkelijk cultureel bewustzijn, aldus Mgr. Marchisano, voorzitter van de Pauselijke Commissie.

Aangeboden door onze partners