Nieuw ziekenhuis op campus Sint-Jozef in Sint-Truiden

Op campus Sint-Jozef van regionaal ziekenhuis Sint-Trudo aan de Diestersteenweg komt één groot, nieuw ziekenhuis. De werken om Sint-Anna en Sint-Jozef te laten versmelten zijn volop aan de gang. Eind mei wordt de eerste fase afgerond. Vanaf juni worden de eerste geneeskundige diensten en patiënten in de nieuwe gebouwen ondergebracht.

ghouben

Aan dit project gaat heel wat werk vooraf.De eerste voorbereidende stappen werden al in ‘94 gezet. Ruim negen jaar later zijn de eerste uitbreidingswerken om van de twee campussen één geheel te maken een feit. De uiteindelijke campus zal uit 8 blokken bestaan, de bouw daarvan verloopt in drie fases. De meest ingrijpende en meteen ook eerste bouwfase wordt half mei afgerond. De nieuwbouw bestaat uit 6 blokken. Hier worden vier geneeskundige diensten in ondergebracht samen met de dienst spoedgevallen, het dialysecentrum, de apotheek, de uitbreiding van de medische beeldvorming, de administratieve diensten en directie, het magazijn, het technisch gebouw en tot slot de ondergrondse parking.

Het prijskaartje van deze eerste fase bedraagt 26,5 miljoen euro, waarvan 15,6 miljoen euro door de overheid gesubsidieerd wordt.

In de volgende fase wordt de volledige blok 7 gerenoveerd. Het gaat hier om de huidige bestaande nieuwbouw waar nu hoofdingang en onthaal gevestigd zijn. Als alles volgens plan verloopt, zullen in 2006 naast het onthaal ook de heelkundige afdelingen, de kinderafdeling,operatiekwartier en intensieve zorgen en de medisch-technische diensten hier worden ondergebracht. Voor deze werken werd 14 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 8,5 miljoen door de overheid gesubsidieerd wordt.

Tot slot zal in fase 3 begonnen worden met de afbraak en wederopbouw van het huidig oude gedeelte, dat grenst aan de Diestersteeenweg en gebouwd werd in 1935. Bedoeling is hierin de keuken onder te brengen,samen met het dagziekenhuis, geriatrie en revalidatie. Deze laatste fase wordt geraamd op 16,2 miljoen euro waarvan 10,1 miljoen door de overheid gesubsidieerd.

Na de ingebruikname van deze laatste fase - die gepland is in 2008 - wordt de campus Sint- Anna definitief gesloten als ziekenhuis. Op zondag 25 mei staan de deuren open voor het grote publiek tijdens de opendeurdag.