23 klussende werklozen betrapt op privé-werven

Limburgse inspectiediensten hebben zaterdag grootscheepse controles gehouden op privé-werven in de provincie. Controleurs inspecteerden op 58 plaatsen 107 mensen. Ze betrapten 6 zwartwerkers en 8 sluikwerkers (die een zelfstandige activiteit uitoefenen zonder zich als zelfstandige gevestigd te hebben).

ghouben

Zij riskeren een fikse boete, net als de bouwheer die een sluikwerker op zijn werf heeft.Opmerkelijk is dat één gecontroleerde op vijf werkloos was en daarnaast nog bijkluste. De 23 betrapte werklozen dreigen hun uitkering te verliezen voor een periode van 13 tot 26 weken. De inspectiediensten plannen nog meer controles in de strijd tegen het zwartwerk.

Tal van organisaties in de bouwsector pleiten al een tijd voor meer controles, vooral tijdens weekends, om zwartwerk aan te pakken. Het zwart circuit betekent voor de sector immers een omzetverlies tot 6 miljard euro per jaar, oftwel 20 procent van de totale omzet. Zo berekende de bouwfederatie Nacebo.

De Limburgse inspectiediensten hebben de roep voor meer controles gehoord. De inspectie sociale wetten, de RVA, het bestuur economische inspectie en de fiscale opsporingsdienst organiseerden een grootscheepse actie, toevallig tijdens het eerste weekend van de Bouwinnovatiebeurs in de Hasseltse Grenslandhallen.

Zaterdag trokken de controleurs in acht ploegen naar kleinere bouw- en renovatiewerven bij particulieren in heel Limburg. In totaal zijn 58 werven, waarop 107 personen aan de slag waren, aan een grondige inspectie onderworpen. Van de 107 gecontroleerden was bijna de helft (51) zelf bouwheer of familie van de bouwheer.Dat is wettelijk toegestaan.

• Daarnaast troffen de controleurs op de werven 16 werknemers aan, die werkten in opdracht van 12 firma’s.“Daarvan werkten 6 mensen in het zwart. Hun werkgevers (5) riskeren een sanctie van 1.000 tot 2.500 euro per zwartwerker,” zegt Gie Loenders, districtshoofd van de inspectie sociale wetten.

•Van de 32 zelfstandigen (vloerders, plakkers, allerhande installateurs...) die in hoofd- of in bijberoep op de werven actief waren, kregen er 8 een proces-verbaal omdat ze sluikwerk verrichtten. “Sluikwerkers zijn personen die een zelfstandige activiteit uitvoeren zonder zich gevestigd te hebben als zelfstandige. Niet alleen de sluikwerker riskeert een sanctie tot 1.000 euro. Ook tegen de bouwheer, die een sluikwerker aan de slag heeft, wordt een proces-verbaal opgesteld,” verduidelijkt inspecteur Gie Loenders.

•“Meest opvallende vaststelling was toch wel dat één gecontroleerde op vijf volledig of tijdelijk werkloos was en toch op een werf aan het werk was,” vindt het districtshoofd van de inspectie sociale wetten. In totaal ging het om 23 werklozen.Tegen hen is een proces-verbaal opgesteld. De betrapte werklozen riskeren een schorsing voor een periode van 13 tot 26 weken.

De Limburgse inspectiediensten benadrukken dat de controles op de werven in de toekomst onverminderd worden voortgezet.