Gouverneur wil dat St.-Truiden schoolomgeving veiliger maakt

Gouverneur Hilde Houben-Bertand treedt CD&V- gemeenteraadslid Eric Massa bij in zijn klacht over het zwakke veiligheidsbeleid in de Truiense basisscholen. Massa diende daarover klacht in tegen het schepencollege. De gouverneur erkent nu de gebrekkige veiligheid en eist veranderingen aan de toestand.

ghouben

“De burgemeester werd verplicht om de inrichtende macht van het gemeentelijk basis- en kunstonderwijs te verwittigen van deze opmerking over de wantoestand,” zegt Massa.

Hij onderstreept wel dat het gebrek aan veiligheidsvisie niet bij de ambtenaren van de stadsdiensten ligt. “Beslissingen daarover worden genomen door het schepencollege. Als die niet worden genomen, kunnen er ook geen ingrepen komen. Ik betreur dat gebrek aan visie,” aldus Massa.