Daedalus eist verduidelijkingen tegen 14 februari

Daedalus eist uiterlijk tegen 14 februari verduidelijkingen met betrekking tot het luchthavenakkoord. De actiegroep uit de Noordrand juicht toe dat het akkoord door te vertrekken van de basisprincipes "spreiding van vluchten in functie van de bestemming" en "evenwichtige verdeling van de lasten" een fundamentele wijziging van de beleidsaanpak inluidt. "Alles staat of valt echter met uitvoering", aldus Daedalus in een mededeling.

Belga

Zo heeft Daedalus vragen bij het feit dat het akkoord de "ring" en "noordrand" als afzonderlijke gebieden voorstelt terwijl ze mekaar in de praktijk raken en overlappen en de betrokken inwoners bijgevolg dubbel zoveel gehinderd zullen worden. De groep wil dan ook een verduidelijking van de voorziene "uitwaaiering van vliegtuigen" boven deze zones om de reeële impact van deze "spreiding" na te gaan. Over de ring en de noordrand zullen volgens het akkoord nog 4,7 en 6,4 van de 22 nachtvluchten vliegen.

Daarnaast is het nog onduidelijk op welke manier de nachtelijke chartervluchten tijdens de zomermaanden zullen vliegen. Daar de noordrand overeenkomstig het akkoord steeds de meest lawaaierige toestellen over zich heen zal krijgen vreest Daedalus dat ook deze lawaaierige vluchten boven de noordrand zullen geconcentreerd worden. De groep wil over dit en andere dingen uitsluitsel voor de parlementsverkiezingen van mei.

De actiegroep eist voorts dat de voor de nachtvluchten weerhouden principes - spreiding in functie van bestemming en evenwichtige verdeling der lasten - ook worden toegepast op de dagvluchten. Dit dient tevens te resulteren in de inschakeling van alle startbanen. Momenteel vertrekt nog steeds 80 procent van de nachtvluchten en meer dan 90 procent van de dagvluchten vanop de aan Diegem grenzende startbaan 25R. Daedalus wijst erop dat dit de situatie in Diegem helemaal onleefbaar maakt en van deze gemeente een industrieterrein dreigt te maken.