Dammen beschermen kust voor olie Tricolor

Er komen dammen in zee om de natuurreservaten nabij Nieuwpoort en Knokke-Heist te beschermen tegen de olie die uit de Tricolor is gelekt en de Belgische kust bedreigt. Dat vernam Belga bij de stadsbesturen van beide steden. De monding van het Zwin wordt extra in de gaten gehouden.

Belga

In Nieuwpoort moet de dam vooral de IJzermonding en zijn natuurreservaten beschermen, zo zegt Roland Crabbe, burgemeester van de kuststad. "Het zijn niet de gemeentediensten die daarvoor zullen zorgen, maar de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat onze diensten ook stand-by zullen zijn, en het nodige zullen doen om de monding en de natuur te vrijwaren", aldus Crabbe.

Het grootste gevaar dreigt zondagochtend, zo zegt de burgemeester: "Dan zou de olie volgens de mathematische modellen aanspoelen. Er wordt voorzien dat vooral de oostkust zal getroffen worden, ook hier worden voorzorgen genomen. Het risico is evenwel beperkt".

Ook in Knokke-Heist wordt het nodige gedaan om de kust van olievervuiling te vrijwaren, deelt eerste schepen Maxime Willems mee: "Er komt ook hier een dam op zee, en de situatie wordt permanent gecontroleerd. We hebben voorlopig nog geen last, maar de brandweer blijft paraat, onder meer om gestrande vogels op te vangen."

In het Zwin wordt de situatie ook op de voet gevolgd, en zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen. "Er bestaat sinds enkele jaren een rampenplan", zegt de woordvoerder van het natuurreservaat. "Dat is nog niet in werking gesteld, maar dat kan wel zeer snel gebeuren. Van zodra er olie opgemerkt wordt in Zeebrugge, sluiten we de monding van het Zwin af. Er mag hier geen druppel olie binnendringen, want die zou bijna onmogelijk te verwijderen zijn." Hoe groot de kans is dat het zover komt, kan het Zwin niet kwijt: "De meningen verschillen, omdat de olie door het slechte weer zodanig verspreid is, dat simulaties zeer moeilijk worden."