SP.A gaat voor 18 procent

SP.A-voorzitter Patrick Janssens hekelde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de grootsprakerigheid van partijen zoals de VLD en de CD&V en stelde daar de bescheidenheid en het realisme van de sp.a tegenover. "De ene wil groter worden dan de andere en strijden voor de Wetstraat 16. Wij niet. Wij hebben geen kandidaat-premier. Zelfs niet indien er een goede peiling in de bus zou vallen", verklaarde de sp.a-voorzitter.

Belga

Vóór de nieuwjaarsreceptie organiseerde de partij een studiedag rond werk en economie. "18 mei gaat immers over jobs, voor de mensen, en niet voor politici. En dat is ook waar wij ons mee bezighouden", luidde het aan het adres van de aanwezige militanten, maar ook aan dat van VLD en CD&V.

De Vlaamse socialisten zien de parlementsverkiezingen naar eigen zeggen optimistisch tegemoet. De uitslag van de Nederlandse zusterpartij PvdA sterkt hen daarin. Janssens waarschuwde echter voor overmoed en pleitte voor realisme. "De PvdA heeft op 6 maanden teruggewonnen wat ze verloren had. Wij gaan op 12 jaar terugwinnen wat we verloren hebben. Maar geen paniek, er zijn al 4 jaar voorbij", zei Patrick Janssens, die zijn oorspronkelijke ambitie om bij de volgende verkiezingen te stijgen van 15 naar 18 procent daarom niet bijstelt.

Het optimisme put de sp.a vooral uit het werk dat ze leverde in de regeringen en de vernieuwing van de partij. "Wij hebben nu een partij met een toekomstproject en houden ons niet enkel meer bezig met het behoud van de verworvenheden. Wij houden ons bezig met de mensen en niet met onszelf. En we stapten af van het eigen grote gelijk, waardoor we samenwerken met andere partijen", poneerde de partijvoorzitter, die de partners van het sp.a/Spirit-kartel opriep de rangen nu te sluiten en met het oog op de verkiezingen volop aan het werk te gaan.

Uiteraard had Janssens ook lof voor de sp.a-ministers in de federale en de Vlaamse regeringen. "Wij hebben Frank Vandenbroucke op Sociale Zaken, die de maximumfactuur, de verhoging van de pensioenen en het afbouwen van de administratieve rompslomp realiseerde. Wij hebben Vande Lanotte op Begroting, die niet enkel de begroting in de hand hield, maar ook het Zilverfonds oprichtte. En we hebben op Vlaams niveau Steve Stevaert, die een progressief mobiliteits- en een modern verkeersveiligheidsbeleid voerde". De sp.a neemt zich voor die boodschap ook de komende maanden uit te dragen en in de regering verder hard te werken aan het sociaal-economisch project.

Vice-premier Johan Vande Lanotte kreeg van Patrick Janssens de sportschoenen overhandigd die in heel Vlaanderen op affiches prijken en die de samenwerking met Spirit symboliseren. "Samen raken we verder", wees Janssens op de slogan die bij de affiche hoort. Vande Lanotte wil met de schoenen opnieuw evenveel huisbezoeken afleggen als bij de verkiezingen van 1999.