Aardappel bemoeilijkt ontwaken na verdoving

Wie tomaten, aardappelen of aubergines heeft gegeten voor een anesthesie zal na het ontwaken uit de verdoving moeizamer en minder snel weer op de been zijn. Onderzoek aan de University of Chicago toont aan dat deze groenten stoffen bevatten die de afbraak van verdovingsmiddelen vertragen. De toegediende slaapmiddelen en spierrelaxerende producten die bij een verdoving worden toegediend, zullen in dat geval dus langer doorwerken. Een en ander staat te lezen in Test-Gezondheid.

Belga

BR>Aardappelen, tomaten en aubergines behoren tot de grote familie van de solanaceeën. Deze planten bevatten alkaloïden, stoffen die toxisch kunnen zijn en die vooral in de bladen en de stelen zitten. Zelfs kleine hoeveelheden die aanwezig zijn in het eetbare gedeelte van het gewas, kunnen volgens de vorsers volstaan om de afbraak van de verdovingsmiddelen te bemoeilijken.