Verandering binnen liberalen zet regeringsdeur open

BRUSSEL -

Het ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties, staat niet langer huiverig tegenover een

Caroline VANDENREYT

BR>regeringscoalitie met de VLD. Dat liet voorzitter Theo Rombouts gisteren weten, tijdens de voorstelling van het sociale

programma van de beweging. Traditioneel heeft het ACW het niet begrepen op liberale aanwezigheid in de regering,

vooral uit angst voor uitholling van de sociale zekerheid, maar de huidige VLD kan blijkbaar wel genade vinden in de

ogen van de christelijke koepel. «We hebben meer mogelijkheden, voor een volgende regering, door evoluties binnen de

VLD zelf,» aldus Rombouts, die tegelijkertijd een pleidooi afstak tegen «politieke partijen die in het gareel van hun orde

doen lopen en ons de verachting van de internationale gemeenschap opleveren, als een belangrijk deel van de Vlaamse

bevolking die opvatting steunt op 13 juni.»

Blauw kan, een coalitie met het Vlaams Blok lijkt minder in aanmerking te komen. Dertien juni komt er met rasse

schreden aan en dat was aanleiding voor het ACW om hun politieke mandatarissen nogmaals duidelijk te wijzen op hún

opdracht. Met andere woorden: in voorbereiding op de regeringsvorming krijgen de politici voorgekauwd wat ze - voor

de christelijke werknemersorganisaties - op de onderhandelingstafel moeten leggen.

Acht krachtlijnen zijn het resultaat.

* Kansarmoede: hoog bovenaan het verlanglijstje staat aanpak van uitsluiting en wegwerken van de kansarmoede in onze

samenleving. Vooral de gezondheidszorg moet betaalbaar blijven en de vicieuze cirkel waarin armen zich bevinden moet

eindelijk doorbroken worden, door gelijke kansen op onderwijs, op werk, op huisvesting.

* Werkgelegenheid: de werkloosheid moet gehalveerd worden. «En dat is absoluut werk voor de volgende regering,»

aldus het ACW.

* Sociale zekerheid: als er aan één ding absoluut niet mag geraakt worden, is het dat wel, meent het ACW. Geen

privatisering, dus, van de gezondheidszorg. De kinderbijslag moet aangepast, opdat ieder kind mag rekenen op hetzelfde

bedrag. Chronisch zieken en kansarmen moeten meer hun medische kosten terugbetaald zien.

* Betaalbare zorg: meer kansen en een betere waardering voor de mannen en vrouwen die thuis zieken verzorgen,

gehandicapten, bejaarden.

* Rechtvaardige fiscaliteit: niet arbeid moet zwaar belast worden, maar wel de vermogens.

* Evenwicht tussen gezin en arbeid: werken moet flexibel kunnen. Maar dan wel flexibel voor de werknemer, niet uit het

oogpunt van de werkgever. Mensen moeten betaald vakantie kunnen nemen voor zieke familie te verzorgen.

* Betere leefomgeving: de verzamelbak, dit item. Met aandacht voor ruimtelijke ordening, milieuverontreiniging en

samenwerking in buurten. Met andere woorden: ons leven moet aan kwaliteit winnen, in de ogen van het ACW.

* Mobiliteit: last but not least. Vooral het openbaar vervoer moet een duwtje krijgen. Betaalbare bussen of treinen moeten

een recht zijn, waar je ook woont.

Partners

De acht steunpunten van het ACW zijn duidelijk sociaal gestoeld, maar dat betekent niet dat een volgende regering met

CVP én SP moet, voor het ACW. Die houding, niet echt traditioneel, zet ook de regeringsdeur open voor de VLD. Het

ACW bleek gisteren duidelijk gecharmeerd door de vernieuwing binnen de liberalen, «wat ons hoopvoller maakt voor de

mogelijkheden van een volgende regering. Niet dat we niet tevreden zijn over de voorbije legislatuur. We wachten

gewoon af, wie welk verhaal brengt na de verkiezingen,» aldus Rombouts. Met andere woorden: het ACW kan zich

vinden in de coalitiepartner die hun acht punten wel ziet zitten.