Dewael wil werknemers voormalige Oostbloklanden in fruitpluk

Vlaams minister-president Patrick Dewael wil het tekort aan geschikte arbeidskrachten in de fruitteeltsector opvangen door werknemers uit de voormalige Oostbloklanden in te schakelen. Dat heeft Dewael vrijdag op een studiedag over de fruitteelt in Sint-Truiden gezegd.

Belga

Volgens de minister-president zijn de Vlaamse werklozen vaak niet bereid om zware en seizoensgebonden arbeid in de fruitsector te verrichten "Ik stel vast dat er een aarzeling is bij de bevoegde Vlaamse en federale ministers om werkkrachten vanuit de voormalige Oostbloklanden in te zetten zolang er nog werkzoekenden zijn bij de eigen bevolking. Door die houding zitten we in een impasse", luidde het.