Mourhit neemt nieuwe gerechtelijke stappen tegen schorsing

Tweevoudig wereldkampioen veldlopen Mohammed Mourhit heeft, in overleg met zijn advocaten meester Misson en meester Mbaya, besloten nieuwe gerechtelijke stappen te ondernemen om de hem opgelegde schorsing van drie jaar ongedaan te maken. Mourhit richtte zich daarvoor tot de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, om in kortgeding de schorsing te laten annuleren. Bij een eerste poging van Mourhit om een zaak aan te spannen in kortgeding, in november, oordeelde de voorzitter van de rechtbank dat er geen spake was van hoogdringendheid. Dit omdat de Franstalige Atletiekfederatie (LBFA), waarbij Mourhit beroep aangtekend had, nog geen uitspraak had gedaan. Op 16 december kwam die uitspraak er ondertussen wel.

Belga

De beroepscommissie van de LBFA stelde toen voor om de schorsing van drie jaar om te zetten naar twee jaar. Maar, voegde ze eraan toe, het is niet aan de LBFA maar aan de Internationale Atletiekfederatie IAAF om sancties op te leggen. En daar wringt het schoentje. "De rechten van mijn cliënt zijn niet gerespecteerd", zegt Mr. Mbaya. "De heer Mourhit is immers nooit gehoord door de Internationale Atletiekfederatie".

Mourhit en zijn raadsheren vragen zich bovendien af waarom het zolang duurt eer de IAAF van zich laat horen na de uitspraak van de LBFA. "Na de uitspraak in eerste aanleg op 1 augustus, reageerde de IAAF al na 8 dagen. Nu heeft de beroepscommissie een uitspraak gedaan op 16 december en de IAAF heeft nog steeds niets van zich laten horen. Waarom slepen de zaken dit keer zo lang aan. Is de IAAF niet meer zeker van zijn zaak?"