Slechts 1,16 % van personeel in kinderopvang is man

In heel Vlaanderen werken slechts 193 mannen in de kinderopvang, dat is 1,16 procent van de jobs. Toch is het maatschappelijk belangrijk dat er ook mannen worden aangetrokken om de vacatures op te vullen, zegt de overheidsdienst Kind en Gezin, die daarom dinsdag een campagne lanceerde.

Belga

Van de 1,16 procent mannen is het merendeel aan de slag in de buitenschoolse opvang. Daar begeleiden ze kinderen van drie tot twaalf jaar. In de kinderdagverblijven, waar kinderen jonger dan 3 terecht kunnen, is maar 0,5 procent van het personeel mannelijk. En Vlaanderen telt welgeteld 5 onthaalvaders (0,07%). "Als we willen dat toekomstige generaties de huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen meer evenredig verdelen, dan zijn meer mannen in de kinderopvang absoluut noodzakelijk", zegt Jan Peeters van het Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind. "Mannen in de kinderopvang kunnen een rolmodel vormen voor de nieuwe man die zich bezighoudt met de opvoeding van kinderen."

Ook voor de kinderen zelf is de aanwezigheid van mannen belangrijk, gaat hij verder. "Door de afwezigheid van mannen krijgen ze nog te veel het stereotiepe rolmodel opgedrongen. Als zij als kind zowel door mannen als vrouwen opgevoed worden, zullen zij later als ouder ook meer geneigd zijn de zorgtaken te verdelen". Kind en Gezin peilde alvast naar de ervaring van een tiental mannelijke begeleiders, allen tussen 30 en 40 jaar. Opvallend is dat deze witte raven zeer gemotiveerd zijn, ondanks het feit dat ze vaak tegenkanting ondervinden van hun omgeving. Zo rapporteerden de mannen dat ze bij de start van hun opleiding meermaals moesten argumenteren waarom ze ervoor kozen. Ook was er in de opleiding kinderzorg naar hun mening alleen aandacht voor vrouwelijke thema's.

De meesten hadden aanvankelijk wat last van vooroordelen van vrouwelijke collega's. Ook voelden ze wantrouwen bij de ouders. Maar vaak waren die problemen slechts van korte duur. Heel wat ouders reageren ook enthousiast omdat ze de aanwezigheid van een mannelijke begeleider ervaren als een aanvulling op de thuissituatie. Mannen in de kinderopvang zien zichzelf vooral als een meerwaarde voor jongens. Ze zeggen zich beter te kunnen inleven in de 'jongenswereld' en organiseren dan ook vaak 'wildere spelen' met actie en competitie. Regelmatig wordt geopperd dat het geringe aantal mannen te wijten is aan een slechte verloning. Bij de rondvraag klaagde evenwel slechts één man over het loon.

Minister van Gelijke Kansen Vogels wees er wat dat betreft op dat de lonen in de kinderopvang pas verhoogd zijn en de komende jaren nog met 30 procent stijgen. Ze herinnerde er ook aan dat vanaf april dit jaar het sociaal statuut voor onthaalouders een feit zal zijn. Voor de campagne werd een voorbeeld genomen aan Denemarken, waar de situatie vroeger even erg was als bij ons maar nu een kwart van het personeel in de kinderopvang mannelijk is. De Vlaamse campagne probeert met beelden als 'piraatje spelen' of een kamp bouwen de nadruk te leggen op typisch mannelijk-pedagogisch en sociale activiteiten en minder op het zorgaspect, aldus Kind en Gezin.

Ook Vlaams minister van Werkgelegenheid Landuyt onderschrijft de campagne. "Dit is belangrijk om de 3.000 vacatures per jaar op te vullen" zo zei hij.