Kwart Belgische topmanagers wil vervroegd met pensioen

Eén bedrijfsleider op vier (26 procent) is van plan vervroegd met pensioen te gaan. Vijfentwintig procent zou graag vroeger dan gepland vertrekken, maar zal wellicht moeten blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Vierendertig procent van de Belgische topmanagers hoopt met pensioen te gaan zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zesentwintig procent van de Belgische topmanagers heeft er alle vertrouwen in dat ze vervroegd zullen stoppen met werken. Dat blijkt uit de twaalfde editie van de jaarlijkse UPS Europe Business Monitor, waarin 1.452 Europese topmanagers gevraagd wordt naar hun mening over thema's die de Europese zakenwereld beïnvloeden.

Belga

Op de vraag naar hun pensioenplannen, antwoordde 30 procent van de Europese bedrijfsleiders van plan te zijn te blijven werken tot de officiële pensioengerechtigde leeftijd. Een kwart van de Belgische managers zou graag voor de officiële pensioenleeftijd op rust gaan, maar beseft dat ze wellicht aan de slag zullen moeten blijven, aldus de initiatiefnemers dinsdag in het persbericht. Van de Britse managers geeft 38 procent toe dat ze vervroegd op rust willen gaan, terwijl slechts 5 procent van de Italiaanse 'executives' denkt aan een vervroegde afbouw van de loopbaan. Vierendertig procent van de Italiaanse bedrijfsleiders is zelfs van plan te blijven werken nà de pensioenleeftijd. Slechts 8 procent van de Belgische bedrijfsleiders koestert dezelfde plannen. Tweederde van de Europese managers is van mening dat de overheden 'oudere' werknemers die na hun pensioengerechtigde leeftijd blijven werken niet financieel mogen benadelen. Vierenzeventig procent van de Belgische managers zijn die mening toegedaan.

Bij het invullen van topkaderfuncties geeft 68 procent van de Belgische managers de voorkeur aan interne bevordering. Dit blijkt ook de meest toegepaste werkwijze te zijn volgens 56 procent van de ondervraagde Europese bedrijfsleiders.