Drie vakbonden keuren interprofessioneel akkoord goed

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben dinsdag in hun respectievelijke instanties het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor de jaren 2003 en 2004 goedgekeurd. De vakbonden keurden het akkoord, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privé-sector voor de komende twee jaren (2003-2004) vastlegt, met weinig enthousiasme goed. Ze zijn tevreden dat het brugpensioen behouden blijft en dat er geen bijkomende flexibiliteit in het akkoord is opgenomen. Maar anderzijds gaat het om een mini-akkoord, waarbij in een aantal dossiers zoals tijdskrediet en het statuut arbeiders-bedienden geen stappen vooruit worden gezet.

Belga

Het mini-akkoord werd half december bereikt na moeizame onderhandelingen tussen de sociale partners en met bemiddeling van de regering. Belangrijkste element uit het akkoord is de indicatieve loonnorm, die werd vastgelegd op 5,4 procent.