Dienst voor de Scheepvaart noteert trafiekstijging van 7 procent

Op het kanalennet van de Dienst voor de Scheepvaart (DvS) werden vorig jaar bijna 3 miljard tonkilometer vervoerd. Ten opzichte van 2001 is dat een trafiekstijging van 7 procent. De dienst wijt de gunstige resultaten aan de inspanningen van de Vlaamse regering en de waterwegbeheerders om de binnenvaart opnieuw aantrekkelijk te maken voor vervoerders en voor het bedrijfsleven. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de DvS dat maandag door administrateur-generaal Jaak Tielens werd toegelicht. De Dienst voor de Scheepvaart is bevoegd voor het beheer van het Albertkanaal en de Kempense kanalen. De vervoerde tonkilometer (het vervoer van één ton over een afstand van één kilometer) bedroeg 2,953 miljard.

Belga

Uitgedrukt in tonnage werd er 37,786 miljoen ton vervoerd. Dat is een toename van 5 procent ten opzichte van 2001. De belangrijkste procentuele toename van de trafiek werd gerealiseerd in de sector van het vervoer van containers (plus 31,9 procent). Die stijging is volgens Tielens te wijten aan de aanwezigheid van drie terminals langs het Albertkanaal, met name in Meerhout, Genk en Schoten. Ook in de groep van de bouwmaterialen noteerde de DvS een toename van één miljoen ton of een stijging van 7,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De groep van de bouwmaterialen maakt bijna 40 procent van de totale trafiek op het kanalennet van de DvS uit. Daarnaast komen de jongste jaren steeds meer goederen en producten als containers, stukgoederen, ondeelbare stukken, afval en huisvuil in aanmerking voor vervoer via waterweg.

Volgens Tielens blijft ook het kaaimurenproject van de Vlaamse regering erg succesvol. Bij de DvS werden inmiddels 26 aanvragen voor de bouw van een nieuwe kaaimuur ingediend. Deze kaaimuren, die door middel van een samenwerking tussen overheid en privé in versneld tempo worden gebouwd, zullen jaarlijks goed zijn voor een bijkomende trafiek van 2 miljoen ton. De administrateur-generaal wees tot slot nog op de noodzaak om tot een uitbreiding van de capaciteit op het kanalennet te komen. "De beperkte reservecapaciteit van het kanaal wordt in sneltempo opgebruikt. Studies tonen aan dat omstreeks 2010 op het Albertkanaal wellicht de kaap van de 50 miljoen ton gehaald zal worden. De toename zal in de nabije toekomst echter afgeremd worden door de beperking van de infrastructuur, zoals de capaciteit van de sluizen en de doorvaarthoogte van de bruggen. Vandaar dat het van levensbelang is dat het just-in-time principe voor de binnenvaart blijvend kan gerealiseerd worden."

Inzake de capaciteit van de kanalen voert een studiebureau op dit ogenblik een onderzoek uit naar de wenselijkheid van de invoering van de zondagvaart. Een beslissing hieromtrent zal over enkele maanden vallen, aldus nog Tielens.