Huis gewezen consul-generaal verzegeld

De Brusselse onderzoeksrechter Jacques Pignolet heeft de ambtswoning en het bureel van gewezen consul-generaal Jacques Huygen in Casablanca (Marokko) laten verzegelen. Tegen Huygen loopt een gerechtelijk en intern onderzoek voor mensenhandel. Eerstdaags reist de onderzoeksrechter samen met een team speurders af naar Marokko. Daar zullen zij ter plaatse hun onderzoek voortzetten. Consul-generaal Jacques Huygen werd in november naar België teruggeroepen toen bleek dat hij frauduleus visa verleende aan dames van bedenkelijk allooi.

AP Ned

Het ministerie van Buitenlandse Zaken startte onmiddellijk een onderzoek. Toen dat de geruchten bevestigde, aarzelde minister Michel niet om klacht in te dienen tegen zijn eigen consul- generaal. Het onderzoek is volop aan de gang. Het Brusselse parket bevestigt dat onderzoeksrechter Pignolet de huidige Belgische ambassadeur in Marokko, Cristina Funes-Noppen, heeft bevolen de kantoren en de woning van Huygen te verzegelen. Alleen zij kon dat doen, aangezien beide gebouwen officieel Belgisch grondgebied zijn. In Marokko zelf is Jacques Huygen sedert vorige week officieel vervangen door topdiplomate Nancy Rossignol. Zij wil de toestand zo snel mogelijk normaliseren.